Berantas Korupsi?? Belajar Kepada Umar!!

bismillahirrahmanirrahim

Berantas korupsi, belajar kepada Umar? Umar yang mana ya? Yang jelas bukan Umar Patek yang katanya tersangka teroris yang baru-baru ini tertangkap. Umar yang jadi pembicaraan kita kali ini adalah salah satu khalifah pada masa Dinasti Umayyah. Meski dia berada pada masa dinasti Umayyah, namun dia disebut sebagai khalifatur Rasyidin yang ke 5. Continue reading

Advertisements